Instrumente
Ensembles
Genres
Compozitori
Artiştilor

Partituri $0.25

Original

St. Mary's Mass. Vocal Line. Voice sheet music. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Organ Accompaniment sheet music.

Traducere

Mass Sf. Maria. Linia vocal. Partituri de voce. Partituri cor. Muzica de pian foaie Acompaniament. Acompaniament de organe partituri.

Original

St. Mary's Mass. Vocal Line. composed by Mark Hoerbelt. For SATB choir, organ. piano. Vocal line only. Published by Imagine Music - Digital. IZ.WSW111V. Music for Worship. Composer's Notes. In the summer of 2005 I had been the full time organist and choral director for St. Mary's Church in Batavia, NY for six years. The parts of the mass are sung at every Sunday Mass and many holy days and special masses. I found that of the many parts of the mass that I had access to, most of them were not really singable for the average voice. Some were too high, some to difficult rhythmically, and some the congregation was just not comfortable with melodically. I had written numerous psalm refrains in the past. never for St. Mary's but in a Lutheran church position that I held in North Carolina. and felt it was time for a new sound that the congregation and choir were required to sing every week. After a couple of weeks of work, these easy parts of the mass were done. I did use some challenging rhythm at times, but tried to keep the music repetitious and singable so not only the choir and some trained voices would sing along, but all the congregation would be comfortable as well. Now, with the new publication of the New Roman Missal 3rd Edition set to begin at all masses on Sunday November 27th. and Saturday November 26th. there is another part of mass to work on. I have looked through the new parts in the hymnals with the new text and they seem fine, but I will begin using my parts on that Sunday with my congregation and hope that other parishes around the country find these parts of mass easy to sing and enjoyable. I look forward to adding a Gloria, Our Father, and possibly a Kyrie in the near future. Contents include. Holy, Holy, Holy The Mysteries of Faith. Dying You Destroyed Our Death. The Mysteries of Faith. When We Eat This Bread. The Mysteries of Faith. Save us, Savior. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Traducere

Mass Sf. Maria. Linia vocal. compusă de Mark Hoerbelt. Pentru SATB cor, orga. plan. Numai linie vocal. Publicat de Imaginați-vă de muzică - Digital. IZ.WSW111V. Muzica pentru Cultul. Note compozitorului. În vara anului 2005 am fost organist cu normă întreagă și director coral pentru Biserica Sf. Maria din Batavia, NY timp de șase ani. Părți ale masei sunt cântate la fiecare Liturghie duminică și multe zile sfinte și mase speciale. Am constatat că din multe părți ale masei pe care am avut acces la, cele mai multe dintre ele nu au fost într-adevăr singable pentru vocea mediu. Unii au fost prea mare, unele de dificil ritmic, iar unele adunarea nu a fost doar confortabil cu melodic. Am scris multe refrene din psalmi, în trecut,. nu pentru Sf. Maria, dar într-o poziție biserică luterană că am ținut în Carolina de Nord. și a simțit că era timpul pentru un nou sunet care adunarea și corul au fost necesare pentru a cânta în fiecare săptămână. După câteva săptămâni de muncă, aceste piese simple de masa s-au făcut. Am folosit unele ritm provocator la ori, dar a încercat să păstreze muzica repetitive și singable astfel nu doar corul și unele voci instruiți să cânte împreună, dar toată adunarea ar fi confortabil, precum și. Acum, cu noul publicarea New Roman Liturghierul 3rd Edition prevăzută să înceapă la toate masele la Duminica a 27-noiembrie. și sâmbătă 26 noiembrie. există o altă parte a masei de a lucra la. M-am uitat prin piese noi în imnuri cu noul text și ele par a fi bine, dar voi începe cu ajutorul pieselor mele pe care duminică cu congregația mea și sper ca alte parohii din toată țara găsi aceste părți de masă ușor să cânte și plăcută. Aștept cu nerăbdare să adăugarea unui Gloria, Tatăl nostru, și, eventual, un Kyrie în viitorul apropiat. Cuprins includ. Sfânt, sfânt, sfânt misterele credinței. Murind ai distrus moartea noastră. Misterele de Credință. Când mâncăm această pâine. Misterele de Credință. Salvați-ne, Mântuitorul. Digital Print este muzica foaie imprimabilă disponibil oricând, oriunde. Doar de cumpărare, de imprimare și să se joace. Vezi muzica foaie online la domiciliu, școală, locul de muncă sau oriunde aveți un calculator conectat la Internet. Utilizați aplicația noastră iPad pentru a vizualiza muzica foaie digital pe drum. Cu Digital Print, puteți imprima muzica foaie digital, imediat după achiziționare, sau așteptați până când convenabil sa. Și instalarea software-ul nostru este ușor - vă vom ghida prin pași simpli pentru a vă asigura că aveți Adobe Flash Player, Adobe AIR și aplicații de muzică Plus AIR Foaia.
Căutări recente