Instrumente
Ensembles
Genres
Compozitori
Artiştilor

Partituri $29.95

Original

Piano For Dummies Level 2. CD-ROM. Organ sheet music. Piano Solo sheet music.

Traducere

Pian Pentru Dummies de nivel 2. CD-ROM-ul. Partituri de organe. Piano Solo partituri.

Original

Piano For Dummies Level 2. CD-ROM. for piano. Piano. Keyboard. Windows. Mac CD-ROM. Published by eMedia Music. EI.FD09108. eMedia Piano For Dummies Level 2 gives you everything you need to continue your journey toward being an accomplished piano or keyboard player. It is perfect for anyone who already knows some basic note reading, the middle C position and can how to play some melodies. Learn to play at your own pace from over 150 easy-to-follow interactive lessons with full-motion videos. New instant Instant feedback Feedback, for both acoustic pianos and electronic keyboards, highlights correctly played notes in melodies. Enjoy playing along with live recorded songs or have fun playing with accompaniments that you can slow down or speed up. Learn to play over 50 songs with recorded audio and variable-speed MIDI tracks. Interactive Educational Software -- Over 150 step-by-step audio- and video-enhanced lessons. -- Over 50 songs with live recorded multi-track audio and variable-speed MIDI tracks. -- Interactive feedback Feedback on playing mistakes. with when used with a MIDI keyboard. -- Animated keyboard Keyboard displays fingerings as the music plays. Your instructor is professional pianist and teacher Irma Irene Justicia, M.A., who has taught at the renowned Juilliard School of Music. The excellent teaching you receive in the over 150 lessons is an exceptional value. When using eMedia Piano For Dummies Level 2 with a MIDI keyboard it will tell you when you make mistakes, including an overall score for the song and even shows you what you should have played. Learn from valuable lessons such as. Triads and Chords The G Position and Transposition The F Position and Hanon Extending the Hand Position and Playing Scales G and F Major Scales, Chords and Arpeggios A Short Trip into the History of Western Music Learn songs and exercises from both the music notation and the animated Animated keyboard Keyboard that displays fingerings in time with the music. Songs and exercises are enhanced by live recorded audio, variable-speed MIDI keyboard tracks, and colorful MIDI accompanimentsPlay along with live recorded multi-track audio, variable-speed MIDI tracks. Perform with colorful MIDI accompaniments. You will learn over 50 popular songs including Billy Joel's Piano Man. Play Over 50 Hit Songs. Piano Man - Billy Joel Candle in the Wind - Elton John La Bamba - made famous by Los Lobos Tishomingo Blues - Spencer Williams The Entertainer - Scott Joplin Knockin' on Heaven's Door - Bob Dylan. and many more. Interactive review and ear training screens help reinforce new concepts and develop your ear. Other accessories include a built-in digital metronome and a recorder. Piano For Dummies Level 2 includes large easy-to-read screens, enhanced audio & and video, and progress tracking. Everything You Need to Get Started. Digital Metronome Digital Recorder Reviews and Ear Training Animated Fretboard Note and Finger Tracker Instant Feedback Interactive Evaluation Feedback. selectable. Audio Tracks. Full, Voice only, Piano only - MIDI, MIDI Left Hand, MIDI Right Hand, MIDI Accompaniment, Metronome Tick. Progress Tracking View optional guitar chords so a friend can accompany you Minimum system requirements. Windows Windows XP. Vista. Windows 7 256MB RAM, CD-ROM Macintosh Mac OS X 10.4 or later. Universal Binary.

Traducere

Pian Pentru Dummies de nivel 2. CD-ROM-ul. pentru pian. Plan. Claviatură. Ferestre. Mac CD-ROM. Publicat de EMedia Muzica. EI.FD09108. EMedia pian Pentru Dummies Nivelul 2 vă oferă tot ce ai nevoie pentru a continua călătoria spre a fi un pian sau tastatură jucător realizat. Este perfect pentru oricine care stie deja unele lectură notă de bază, poziția C de mijloc și poate cum să joace unele melodii. Aflați pentru a juca pe propriul ritm de peste 150 de lecții ușor de urmat interactive cu video full-motion. New instant Feedback feedback-ul instant, atât pentru piane acustice și tastaturi electronice, evidențiază jucat corect note în melodii. Bucurați-vă de joc, împreună cu piese live inregistrate sau să te distrezi cu acompaniament pe care le puteți încetini sau accelera. Aflați pentru a juca mai mult de 50 de piese cu piese MIDI variabilă Viteza inregistrata audio și. Software educațional interactiv - Peste 150 de pas-cu-pas lecții audio și îmbunătățită-video,. - Peste 50 de melodii cu viu înregistrate multi-track audio și piste MIDI cu turație variabilă. - Feedback-ul Feedback Interactive pe joc greșeli. cu când este utilizat cu o tastatura MIDI. - Animate tastatură tastatură afișează fingerings ca muzica joaca. Instructor dvs. este pianist profesionist și profesor Irma Irene Justicia, MA, care a predat la renumita Juilliard School of Music. Excelent de predare primiți în cele peste 150 de lecții este o valoare excepțională. Atunci când se utilizează EMedia pian Pentru Dummies de nivel 2, cu o tastatură MIDI vă va spune atunci când face greșeli, inclusiv un scor general de cântec și chiar vă arată ceea ce ar fi jucat. Învață de la lecții valoroase, cum ar fi. Triadele si Chords G Poziția și Transpunerea F Poziție și Hanon Extinderea poziția de mână și joacă Cântare G și F Major cântare, acorduri și arpegii o scurtă excursie în istoria muzicii occidentale Aflați cântece și exerciții din ambele notație de muzică și animat Tastatura Tastatura animat care afișează fingerings în timp cu muzica. Cântece și exerciții sunt îmbunătățite prin viu înregistrate audio, piese tastatură MIDI cu viteză variabilă, și pline de culoare MIDI accompanimentsPlay, împreună cu live înregistrat multi-track audio, piste MIDI cu turație variabilă. Efectuați cu acompaniament MIDI colorate. Veți învăța peste 50 de cântece populare, inclusiv Piano Man Billy Joel. Joace peste 50 de viață Songs. Piano Man - Billy Joel Candle in the Wind - Elton John La Bamba - facut celebru de Los Lobos Tishomingo Blues - Spencer Williams The Entertainer - Scott Joplin bat la usa Raiului - Bob Dylan. și multe altele. Revizuire și urechi ecrane de instruire interactive ajuta la consolidarea de noi concepte și de a dezvolta ureche. Alte accesorii includ un metronom digital de built-in și un înregistrator. Pian Pentru Dummies Level 2 include mari ecrane ușor de citit, îmbunătățită audio. Tot ce ai nevoie pentru a începe. Review-uri Digital Metronome Digital Recorder și urechi de Formare animate Fretboard Notă și Finger Tracker Instant Feedback evaluare Interactive Feedback. selectabil. Melodii Audio. Complet, doar voce, pian numai - MIDI, MIDI Left Hand, MIDI pe dreapta, MIDI Acompaniament, Metronome Tick. Progres de urmărire Vezi chitara opționale astfel încât un prieten vă poate însoți Cerințe minime de sistem. Pentru Windows Windows XP. Vedere. Windows 7 256 MB RAM, CD-ROM Macintosh Mac OS X 10.4 sau mai târziu. Universal Binary.