Instrumente
Ensembles
Genres
Compozitori
Artiştilor

Partituri $59.95

Original

eMedia Piano. Keyboard Method Vol. 1. Version 3.0. Organ sheet music. Piano sheet music.

Traducere

EMedia Piano. Tastatură Metoda Vol.. 1. Versiunea 3.0. Partituri de organe. Partituri de pian.

Original

eMedia Piano. Keyboard Method Vol. 1. Version 3.0. piano. Keyboard. Windows. Mac CD-ROM. Published by eMedia Music. EI.EK02101. This new version of eMedia Piano & Keyboard Method offers everything you need to learn how to play. Piano instructor, Irma Irene Justicia, M.A., who has taught at the renowned Juilliard School of Music, guides you through over 300 step-by-step full-screen lessons. New Instant Feedback works with both electronic keyboards and acoustic pianos. It listens as you play melodies and shows whether you're playing correctly. The lessons start with the basics, such as hand position, rhythm, and playing on black keys, and move on to reading music notation, sight reading, scales, and much more. Techniques are demonstrated with over 70 videos viewable in full-screen mode. Learn songs and exercises from music notation as an animated keyboard guides you through fingerings. Songs and exercises are provided as both live-recorded audio and variable-speed MIDI tracks which let you slow the music down as needed. Colorful MIDI accompaniments help make practicing fun. You will learn over 100 popular classical, blues, pop, and rock songs, including hit songs from artists such as Billy Joel, Bob Dylan, and Elton John. Interactive review and ear training quizzes help reinforce new concepts and develop your ear. When used with an electronic MIDI keyboard, you get Interactive Evaluation Feedback with detailed specifics on your playing, including which notes and rhythms were wrong and how to correct them. In addition, the new Note Tracker shows you what note you're playing and makes learning music notation easy. This latest version also offers fully scalable lesson screens and an option for full-screen video. Other accessories include a built-in digital metronome and a recorder. eMedia Piano & Keyboard Method is the ultimate way to learn how to play piano or keyboard. Features. -- Instant Feedback -- shows you whether you're playing the correct notes on melodies. Works with both electronic keyboards and acoustic pianos. -- Interactive Evaluation Feedback -- when using a MIDI keyboard you get specific feedback on note and rhythm mistakes to help you get it right the next time. -- Progress Tracking -- personalized reports show your rate of progress, including scores for specific songs. The built-in recorder also helps you hear your progress. -- Animated Keyboard - displays correct fingerings as the music plays or for any note or chord that you double-click. -- Audio Tracks - features multi-track live recordings, colorful MIDI accompaniments and MIDI tracks that allow you to slow down or speed up the music. -- Full-screen lessons and videos. Also features over 100 songs including. "Piano Man" by Billy Joel "Candle in the Wind" by Elton John "Ode to Joy" by Ludwig van Beethoven "America the Beautiful" by Samuel Ward "La Bamba" made famous by Los Lobos "Minuet in G" by J.S. Bach "Tishomingo Blues" by Spencer Williams "The Entertainer" by Scott Joplin "Knockin' on Heaven's Door" by Bob Dylan Wall Street Journal. "We found the software well planned and effective -- progress was quick. " PC Magazine. 4-stars American Music Teacher Magazine. "An impressive and thorough piano teaching program. " Music News. "We tried out the method and within no time we were actually playing songs, something that we had no idea we would be able to do so quickly. It is simply amazing. " System Requirements. Windows. Windows XP. Vista. Windows 7 CD-ROM Macintosh.

Traducere

EMedia Piano. Tastatură Metoda Vol.. 1. Versiunea 3.0. plan. Claviatură. Ferestre. Mac CD-ROM. Publicat de EMedia Muzica. EI.EK02101. Această nouă versiune a EMedia pian. Instructor pian, Irma Irene Justicia, MA, care a predat la renumita Juilliard School of Music, vă ghidează prin peste 300 de pas-cu-pas lecții full-screen. New Instant Feedback funcționează cu ambele tastaturi electronice și piane acustice. Ea ascultă cum te joci melodii și arată dacă joci corect. Lecțiile încep cu elementele de bază, cum ar fi poziția de mână, ritm, și joacă pe tastele negre, și trece la lectura notație muzică, lectură vedere, cântare, și mult mai mult. Tehnici sunt demonstrate, cu peste 70 de clipuri video pot fi vizualizate în modul ecran complet. Aflați mai multe melodii și exerciții de notație de muzică ca o tastatură animat vă ghidează prin fingerings. Cântece și exerciții sunt furnizate atât ca piese MIDI cu viteză variabilă care vă permit să încetinească muzica în jos după cum este necesar live-înregistrate audio și. Acompaniament MIDI colorate ajuta la a face practica de distracție. Veti invata peste 100 de populare, blues, pop, clasic și melodii rock, inclusiv hituri ale unor artiști, cum ar fi Billy Joel, Bob Dylan, și Elton John. Revizuire și urechi concursuri interactive de formare ajuta la consolidarea de noi concepte și de a dezvolta ureche. Atunci când este utilizat cu o tastatură MIDI electronic, veți obține de evaluare Interactive Feedback cu specificul detaliate cu privire la dvs. de joc, inclusiv ceea ce observă și ritmuri au greșit și cum să le corecteze. În plus, noul Notă Tracker vă arată ce să rețineți joci și face de învățare notație de muzică ușoară. Aceasta ultima versiune oferă, de asemenea, ecrane de lecție complet scalabile și o opțiune de video full-screen. Alte accesorii includ un metronom digital de built-in și un înregistrator. EMedia Piano. Caracteristici. - Instant Feedback - vă arată dacă joci notele corecte pe melodii. Funcționează cu ambele tastaturi electronice și piane acustice. - Feedback evaluare Interactive - atunci când se utilizează o tastatură MIDI te feedback-ul specific pe notă și greșeli de ritm pentru a vă ajuta să-l obține dreptul de data viitoare. - Progress Tracking - rapoarte personalizate arată rata de progres, inclusiv zeci de cântece specifice. Recorder incorporat, de asemenea, vă ajută să auzi progresul dvs.. - animate tastatură - afișează fingerings corecte ca muzica joaca sau pentru orice act sau coardă pe care le dublu-clic. - Melodii Audio - caracteristici inregistrari live multi-track, acompaniament MIDI colorate și piese MIDI, care vă permit pentru a încetini sau a accelera muzica. - lecții de full-screen și clipuri video. De asemenea, dispune de peste 100 de melodii, inclusiv. "Piano Man", de Billy Joel "Candle in the Wind" de Elton John "Oda bucuriei" de Ludwig van Beethoven "America the Beautiful", de Samuel Ward "La Bamba", facut celebru de Los Lobos "Menuet în G" de JS Bach "Tishomingo Blues" de Spencer Williams "The Entertainer" de Scott Joplin "bat la usa Raiului" de Bob Dylan Wall Street Journal. "Am găsit software-ul bine planificate și eficiente - progresul a fost rapid. "PC Magazine. 4 Stele American Music Teacher Magazine. "Un program de predare pian impresionant și aprofundată. "Muzica Noutati. "Am încercat metoda și în cel mai scurt timp ne jucam de fapt melodii, ceva ce am avut nici o idee ne-ar fi în stare să facă acest lucru repede. Este pur și simplu uimitor. "Cerințe de sistem. Ferestre. Windows XP. Vedere. Windows 7 CD-ROM-ul Macintosh.